zagron


Go_ciniec Salmopolskitop 
.: Our neighbours / Istebna
 
 
Istebna


Jest najstarszą spośród trzech wsi - prawdopodobnie już w XVI w. istniała tu pasterska osada wołoska, później, w ciągu XVII stulecia, zdominowana przez ludność przybyłą z dolin.
  Istebna rozsiadła się na malowniczych zboczach Złotego Gronia, na wysokości 590-620 m n.p.m. Wzdłuż drogi z Koniakowa do centrum Istebnej, które znajduje się w pobliżu kościoła i przy głównym skrzyżowaniu dróg, dominuje zwarta zabudowa. Poza tym wieś tworzą liczne osady i przysiółki, rozsiane po stokach oraz ukryte w dolinach źródłowych potoków Olzy.
  Położona w południowo-zachodnim zakątku polskich Karpat Istebna słynie w całym kraju z kultywowania góralskich obyczajów. Istebniańscy dudziarze czy skrzypkowie współpracują ze znanymi muzykami rockowymi oraz jazzowymi i nierzadko grają wraz z nimi wspaniałe koncerty w modnym nurcie etno. Muzykowanie ma w lstebnej prastare tradycje, przekazywane z pokolenia na pokolenie, mocno związane z kulturą pasterską.     
     

 ul. Beskidzka 41
  Tel. +48 33/8158388
  
it@szczyrk.pl

Miasto Szczyrk: Urz_d Miejski, Rada Miejska, Jednostki podleg_e Miasto Szczyrk: Urz_d Miejski, Rada Miejska, Jednostki podleg_e
Igrzyska Polonijne Igrzyska Polonijne
Szczyrk - Kamera Online Szczyrk - Materia_y do pobrania
Mapa Miasta Szczyrk Photo Szczyrk - Galeria zdj__
Szczyrkowski Katalog _lubny Szczyrk - KINO BESKIDsasanka


Gospoda Polska