zagron


Go_ciniec Salmopolskitop 
.: O SZCZYRKU / Zwyczaje
 
 
Zwyczaje


Zwyczaje i obrzędy ludowe pochodzą niejednokrotnie z czasów, kiedy podstawową miarą upływu czasu był rok słoneczny. Górale, którzy żyli z rolnictwa, musieli potrafić prognozować przyszłe zdarzenia, nie tylko związane z pogodą. Służyły temu obserwacje pogody i różnego rodzaju wróżby. Przykładem mogą być wróżby związane z dniem wigilii. Całemu okresowi świąt Bożego Narodzenia górale beskidzcy przypisywali magiczną moc. Na podstawie obserwacji pogody od 13 grudnia do wigilii szacowano pogodę na kolejne12 miesięcy w przód. W wieczór wigilijny dziewczęta wykonywały różne wróżby o przyszłym zamążpójściu. Górale beskidzcy byli ludem bogobojnym. Okres Wielkiego Postu i Adwentu był przez nich ściśle przestrzegany. Milkła wówczas muzyka, wstrzymywano się od jedzenia do syta.     
     

 ul. Beskidzka 41
  Tel. +48 33/8158388
  
it@szczyrk.pl

Miasto Szczyrk: Urz_d Miejski, Rada Miejska, Jednostki podleg_e Miasto Szczyrk: Urz_d Miejski, Rada Miejska, Jednostki podleg_e
Igrzyska Polonijne Igrzyska Polonijne
Szczyrk - Kamera Online Szczyrk - Materia_y do pobrania
Mapa Miasta Szczyrk Photo Szczyrk - Galeria zdj__
Szczyrkowski Katalog _lubny Szczyrk - KINO BESKIDsasanka


Gospoda Polska